AA
Sajtóközlemény 2021.03.08.

Sajtóközlemény 2021.03.08.

2021. március. 08

Hamisított okiratokkal próbálták újra megszerezni a DUNAFERR  irányítását – az újabb szélsőséges agresszió a vállalat bukását is okozhatja

Dunaújváros, 2021. 03. 08. - Bizonyíthatóan meghamisított okiratokkal akarták átvenni pénteken a vállalat irányítását Tatjana Taruta ukrán kisebbségi tulajdonos megbízottjai. Az alvilági módszereket idéző hamisítás és az európai üzleti világban ismeretlen, megdöbbentően fenyegető és agresszív fellépés visszafordíthatatlan károkat okozhat, és elbizonytalaníthatja a DUNAFERR  új befektetőjét is, amelynek szándékában áll és képes is megmenteni a tönk szélére került vállalatot.

2021. március 5-én 15:00 óra körül a Tatjana Taruta köreihez tartozó Nataliya Bashinskaya és egy Franz Vladimir Habsburg-Lothringen néven bemutatkozó ukrán személy  -  több ukrán és magyar személy kíséretében - hamis meghatalmazásokkal próbáltak belépni a DUNAFERR  területére, hogy átvegyék a cég feletti irányítást.

A DUNAFERR  azonnal ellenőrizte és ellenőriztette a meghatalmazásokat azok állítólagos kiállítójával, akik megerősítették, hogy a szóban forgó dokumentumok hamisak, hamisítottak! Az átadott dokumentumok között szerepelt például egy  - szemmel láthatóan színes nyomtatóval hamisított - okirat, amely annak a Vnyesekonombanknak a nevében került kiállításra, amely nem is részvényese a  DUNAFERR -nek, és melyben “Franz Vladimir Habsburg-Lothringen” kapott megbízást a részvényesi jogok gyakorlására. A hamisított irat miatt  az orosz ügyészség időközben már  eljárást is indított. Egy másik ugyanilyen kétséges dokumentum egy 5 évvel ezelőtt (!) kiállított „meghatalmazás”, amelyet állítólag a Steelhold, a DUNAFERR  99,63%-ának ciprusi tulajdonosa adott egy, a DUNAFERR -rel soha semmilyen kapcsolatban nem álló, ismeretlen személy számára. Minderről az elmúlt 5 évben senkinek sem volt tudomása, az állítólagos „meghatalmazás” viszont fura mód éppen most került felszínre.

Egy magyar,  dr. Mikó István nevű ügyvéd, aki magát a DUNAFERR  új ügyvédjeként tüntette fel, SMS üzenetben kilátásba helyezte, hogy 2021. március 8-án szándékában áll birtokba venni a teljes üzemi és irodaépületet, és követelte a DUNAFERR  részvénykönyvének átadását  ezen időpontig. A törvénytelen akciót személyes jelenlétével támogatta a DUNAFERR  DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség gyárkapun kívüli elnök-helyettese, Győri Gábor, akit a DUNAFERR  tavaly elbocsátott. A DUNAFERR  megtagadta ezen személyek belépését a gyár területre.

A DUNAFERR  szeretné világossá tenni, hogy a vállalat megmentésének érdekében a magyar kormányzattal együtt nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy tető alá hozzák a vállalat túlélését jelentő megállapodást az új stratégiai partnerrel. A már lényegében aláírás előtt lévő megállapodást teheti most tönkre ez az újabb támadás, mert az agresszorok a hamis dokumentumokat eljuttatták a kormány, a különböző minisztériumok, bíróságok  és a befektető részére is, ami elbizonytalanította a befektetőket, hiszen nem lehettek tisztában a dokumentumok hamis és jogellenes hátterével.

A Taruta által vezetett köröknek egyetlen célja a vállalat eszközeinek megszerzése és nem a DUNAFERR  további üzemeltetése. Nincs sem tervük, sem pénzügyi forrásuk, amellyel biztosíthatnák a vállalat megmentését, viszont megpróbálják kihasználni a járvány okozta nehézségeket, a tényleges tulajdonosok akadályoztatását, hogy így szerezhessék meg a vállalat értékes termelőeszközeit.

Ez az újabb agresszív, törvénytelen és jogi hátteret nélkülöző támadás sem jár majd sikerrel, arra viszont jó lehet, hogy tönkretegye a DUNAFERR -t és ahhoz vezessen, hogy a vállalat – külső segítség híján – felélje utolsó erőtartalékait és forrásait is.

A DUNAFERR  jogi helyzete és státusza érzékeny, de már sok szempontot sikerült rendezni és a vállalat megmentése már a küszöbön áll. Az új befektető - néhány feltétel mellett - képes lenne áthidalni a teljes újrakezdésig tartó időszakot.

Az új, pénzügyileg erős stratégiai partner már megegyezett a magyar kormánnyal, és gondoskodna a DUNAFERR -ről ebben a jogi szempontból átmenetinek tekinthető időszakaszban, hogy az üzem pénzhez juthasson, a gyártás felpöröghessen. Az egyetlen még hiányzó elem az, hogy megfelelő jogi alap alakuljon ki az új befektető számára, hogy finanszírozni tudja a DUNAFERR  teljes működését. Ez a folyamat állami források nélkül, de a kormány ellenőrzése alatt menne végbe.

Az ISD DUNAFERR  Zrt. ezúton is határozottan visszautasít minden törvénytelenséget, hamisított okiratokkal történő manipulációt, támadást és agressziót. Visszautasítja az ukrán agresszorok és az őket támogató DUNAFERR  DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elbocsátott vezetőinek, valamint ügyvédjük alaptalan, jogellenes, károkozó törekvéseit, követeléseit és fenyegetéseit.

Felszólítjuk az agresszorokat, hogy tartsák be a magyar törvényeket, hagyják működni a DUNAFERR -t, mert  ártó szándékkal, a már így is nehéz gazdasági helyzetet csak tovább rontva, folyamatosan károkat okoznak és veszélyeztetik a működést, valamint a stratégiai partnerrel történő eddig rendkívül eredményes tárgyalásokat, amely a Vasmű túlélésének és a közel ötezer munkahely megőrzésének egyetlen biztosítéka lehet.