AA
Közlemény 2021. március 29.

Közlemény 2021. március 29.

2021. március. 29

Tisztelt Munkavállalók!
Tisztelt Partnereink!

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. közgyűlését a Székesfehérvári Cégbíróság összehívta az általunk a mai napon kézhez vett végzéssel 2021. május 6. napjára. Az ISD DUNAFERR Zrt.-nek valóban nagy szüksége van egy megfelelően összehívott, határozatképes közgyűlésre és annak döntéseire.

Minden korábbi, a Taruta érdekcsoport által megkísérelt próbálkozás szabálytalan volt, csak negatív hatásokkal járt, és érvénytelen volt. A 2021. március 26-án, pénteken tartott internetes összejövetel is ezek közé tartozik. Ez az összejövetel azon túlmenően, hogy minden szabályt megszegve, tehát szabálytalanul, jogellenesen került összehívásra és megtartásra (például az alapszabályban előírt 15 nap helyett csupán 1 nappal korábban, az ülésre meg sem hívtak minden részvényest, az ülést nem az arra jogosult két igazgatósági tag hívta össze hanem egy magát Tetjana Taruta meghatalmazottjaként feltüntető személy, stb.), azért is eredménytelen volt továbbá mert azon az ISD DUNAFERR Zrt. fő részvényese nem jelent meg, így a részvényesek kevesebb mint 0,5 %-a vett csak részt! Ez a kisebbség semmiféle döntés meghozatalára nem volt jogosult.

Tudjuk, hogy egy Anatolii Tolstoukhov nevű ukrán állampolgár próbálja magát a STEELHOLD Limited képviselőjének kiadni, de neki nincs és soha nem is volt érvényes meghatalmazása, és a meghatalmazás amire próbál hivatkozni, az ócska hamisítvány. A hamisítás már a meghatalmazás szövegéből is kiolvasható, de mi sem igazolja jobban a hamisítás tényét annál, hogy a hamisított meghatalmazást állítólagosan aláíró személyek mindegyike bíróság előtt tett tanúnyilatkozatot arról, hogy ezt a meghatalmazást ők soha nem írták alá (!), sőt az illetékes Ciprusi Minisztérium is hivatalosan igazolta, hogy az ezen a meghatalmazáson található „Apostille” (azaz a Ciprusi Minisztérium aláíráshitelesítése) nem eredeti, nem valódi. Ezek az egyértelmű nyilatkozatok végleg megerősítik az írásszakértők előzetesen adott véleményét, melyek már korábban valószínűsítették a hamisítás tényét. Bízunk benne, hogy a rendőrség megtalálja a felelősöket.

Amit mi tudunk tenni az az, hogy mindenkinek nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy semmiféle hitelt ne adjon ezeknek a nyilatkozatoknak, mert azoknak a jogi érvénytelenségen túlmenően a valósághoz sincs semmi közük.

A valósággal kapcsolatban, és ez a lényeg, rögzíthető, hogy a stratégiai partnerünket jelentő SAFIN cég továbbra is részt vesz a gyár működtetésében, ellát bennünket alapanyaggal. Természetesen az alapanyagért fizetni kell, ez történik úgy, hogy a vevőink felé fennálló követeléseinket az alapanyagot részünkre szállító SAFIN cégre engedményezzük, az ISD DUNAFERR Zrt. így tudja csak megfizetni a termeléshez felhasznált, beszállított alapanyagok árát a SAFIN cég részére. Ezzel és csak is ezzel az alapanyagellátással tartható fenn a termelés, és fizethetőek saját bevételeinkből a termeléshez elengedhetetlenül szükséges egyéb költségek, köztük a munkavállalók munkabére.

Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy ezen ukrán csoport támadása, beleértve a DUNAFERR Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetőinek társaságot lejárató nyilatkozatait is, több milliárd forint veszteséget okoztak már ezidáig is az ISD DUNAFERR Zrt.-nek.

Bízunk benne, hogy a bíróság által összehívott májusi közgyűlés végre ki fogja küszöbölni a fennálló problémákat, és mindenki végleg megnyugodhat.